Fijne Feestdagen!

Namens Intercares Nederland wensen wij u fijne feestdagen toe en een gezond & succesvol 2020 toe!

Wij zijn van dinsdag 24 december 2019 tot donderdag 3 januari 2020 gesloten.
Voor bedrijfskritische storingen kunt u bellen met 085 – 008 00 30.

De urgentie van valpreventiemaatregelen.

Afgelopen woensdag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)*
een artikel met nieuwe onderzoeksresultaten rondom overlijdens ten gevolge van een accidentele val. Een val welke ontstaat doordat een persoon onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het gaat om gemiddeld 13 fatale valpartijen per dag. Het aantal overlijdens blijkt niet alleen het gevolg te zijn van de vergrijzing, maar de cijfers tonen wel aan dat ruim driekwart van de overledenen tachtig jaar of ouder bleek te zijn. En dat een valpartij in de doelgroep negentigplussers het dodelijkst blijkt te zijn. Verder werd er geconstateerd dat het aantal valpartijen in de periode van 2014 – 2018, aanzienlijk is gestegen met 67 procent.

De uitkomst van dit onderzoek, is voor ons een aanleiding om te benadrukken hoe belangrijk het is om tijdig valpreventiemaatregelen in te zetten bij ouderen. Met als voornaamste doel het voorkomen van letsel, met op de voet gevolgd het drukken van kosten. Door slimme preventieve middelen in te zetten kunnen het aantal valpartijen worden gereduceerd.
Bent u, als organisatie, benieuwd welke valpreventiemaatregelen u kunt inzetten?
Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vraag # Intercares Nederland # Valpreventie # Zorgoplossingen op maat.

De Baltic Sea Circle

Wij zijn trotse sponsor van dit avontuur en wensen beide mannen ontzettend veel plezier toe met deze mooie reis en veilige kilometers!

Team Intercares Nederland B.V.

WAARSCHUWING : Kies voor Verantwoordelijke en Veilige toegang!

Anderhalve week geleden hebben wij een artikel gepubliceerd op LinkedIn, waarin u heeft kunnen lezen dat de Politie heeft geprobeerd een Clavisio SMART*** sleutelkluis open te breken. Na ruim anderhalf uur, met divers zwaar materieel, te hebben geprobeerd de sleutelkluis te openen, moest ook de Politie toegeven dat de sleutelkluis niet te openen was.

Uiteindelijk bleek dat deze actie had kunnen worden voorkomen, als de communicatie tussen de zorg goed was verlopen. Ondanks dit vervelende voorval werd wel in één opslag direct zichtbaar waarom het voor zorgorganisaties van belang is om te kiezen voor SKG gecertificeerde sleutelkluizen. Zeker gezien de kwetsbare doelgroep waar zij dag en nacht voor zorgen.

In het verleden hebben wij al diverse artikelen hierover gepubliceerd op onze website. Waarvan één het artikel betrof “Veilige toegang in de zorg en alles wat u moet weten”. https://www.secuvitacareprojects.nl/veilige-toegang-in-de-zorg-en-alles-wat-u-moet-weten/Een informatief artikel waar o.a. in het kort wordt stilgestaan hoe een SKG certificering tot stand komt en welke SKG classificering er zijn.

Ook nu staan wij weer stil bij dit onderwerp. Waarom? Wij zien dat vandaag de dag, zorgorganisaties door verkeerde adviezen, welke veelal gebaseerd zijn op kosten en stigma, helaas voorbij gaan aan de veiligheidsnormen welke door het SKG en de Politie (PKVW) worden voorgeschreven. Veel informatie, over hoe eenvoudig sleutelkluizen open te breken zijn, is inmiddels terug te vinden op diverse social media kanalen zoals YouTube. Onze mening is dat voor onze kwetsbaarste doelgroep bovenstaande aspecten, zoals kosten en stigma, nooit boven het belang van veiligheid mag komen te staan!

Wilt u een deskundig advies over veilige toegang, laat het ons weten!
Bel: 0180 – 45 33 85 of stuur een e-mail naar info@secuvitacp.nl

Even voorstellen…

Gisteren is onze nieuwe collega Brahim El Bouazati gestart.
Brahim gaat ons SCP team van Service Engineers versterken.
Wij wensen Brahim veel succes en werkplezier toe!

Nieuwe collega Brahim El Bouazati

Stichting Humanitas, Secuvita Care Projects en Vérian bundelen hun krachten!

Stichting Humanitas ondersteunt de meest kwetsbaren mensen in de regio Rotterdam, van jong tot oud. Voor deze kwetsbare doelgroep is het des te belangrijker om te kunnen vertrouwen op een adequate opvolging na het maken van een noodoproep.

Om deze zekerheid te kunnen borgen bouwt Stichting Humanitas al jaren op de producten en diensten van SCP. Daar waar alarmering en veilige toegang al wordt verzorgd door SCP, heeft Stichting Humanitas, SCP verzocht om ook de afhandeling van alarmmeldingen voor haar rekening te nemen. Naar aanleiding van deze vraag heeft SCP, Zorgcentrale Vérian benaderd. Dit gezien Vérian een betrouwbare partner is, welke 24 uur per dag, 7 dagen per week een professionele opvolging kan geven.

Doordat Stichting Humanitas haar alarmcentrale uitbesteed aan SCP en Vérian, kan Stichting Humanitas haar kwaliteit blijven waarborgen en voldoen aan alle voorschriften.

Afgelopen dinsdag zijn Bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas, Gijsbert van Herk, Directeur SCP, Hans en Manager Meldkamer Vérian, Siep Harkema bij elkaar gekomen voor de officiële ondertekening van het samenwerkingscontract.

Wij zijn ontzettend trots op deze samenwerking en bedanken Stichting Humanitas voor het geschonken vertrouwen!

Ondertekening contract Stichting Humanitas en SCP
Samenwerking Stichting Humanitas, SCP en Vérian

De samenwerking tussen zorgorganisatie de Bilthuysen en SCP wordt verder uitgebreid.

Stichting de Bilthuysen stelt haar cliënten centraal en werkt continue aan het verbeteren van haar zorg- en dienstverlening. Zo heeft Stichting de Bilthuysen sinds kort, voor al haar locaties, haar extramurale zorgopvolging gewaarborgd bij SCP en Vérian. Wij verzorgen in deze alle alarmeringsapparatuur en Vérian draagt zorg voor de afhandeling van de alarmmeldingen.

Samenwerking tussen SCP en De Bilthuysen

Tevens zal op korte termijn de locaties, De Koperwiek, De Bremhorst en Weltevreden, worden voorzien van het IP verpleegoproepsysteem CareCom. Dit in navolging op de succesvolle CareCom implementatie van de locatie De Rinnebeek. Deze positieve ervaring heeft ervoor gezorgd dat Stichting de Bilthuysen met het volste vertrouwen de implementatie van CareCom, voor de bovengenoemde locaties, wederom aan SCP heeft uitbesteed.

Wij danken Stichting de Bilthuysen opnieuw voor een schitterende opdracht en het geschonken vertrouwen.

Locatie De Volle Aandacht kan écht de volle aandacht aan haar bewoners geven door inzet van een nieuw draadloos oproepsysteem.

Als gevolg van een positieve referentie van onze klant De Eemhorst, heeft zorgorganisatie De Leeuwenhof Zorg ons benaderd en verzocht een passend draadloos oproepsysteem te verzorgen voor hun locatie De Volle Aandacht.

Locatie De Volle Aandacht heeft een nieuw draadloos oproepsysteem - Secuvita Care Projects

Inmiddels is De Volle Aandacht voorzien van een uiterst efficiënt draadloos oproepsysteem. Waarbij aan alle eisen en functionaliteiten wordt voldaan. De lage investeringskosten, de eenvoudige implementatie en de vele gebruiksmogelijkheden (leefcirkel bepaling, dwaaldetectie etc.) maakt deze draadloze oplossing zeer aantrekkelijk voor zowel kleine als grote zorgorganisaties.

Wilt u meer weten over onze aangedragen oplossing? Laat het ons weten! info@secuvitacp.nl

Locatie De Volle Aandacht is een kleinschalig woon-zorgcomplex voor mensen met dementie.

Stichting Humanitas en woningcorporaties openen deuren op een slimme, veilige en verantwoorde wijze voor hun bewoners en medewerkers.

Stichting Humanitas heeft in het afgelopen jaar, in samenwerking met SCP, een tweetal regio’s voorzien van de elektronische toegangsoplossing Clavisio SMART***. Deze toegangsoplossing is zowel op bewoners niveau gerealiseerd, als voor alle centrale toegangsdeuren. Door voor deze oplossing te kiezen heeft Stichting Humanitas niet alleen een verantwoordelijke keuze gemaakt voor haar bewoners, maar ook een veilige en efficiënte werkwijze voor hun medewerkers geïmplementeerd.

Waar bewoners, medewerkers en betrokken woningcorporatie in eerste instantie kritisch waren op de voorgedragen toegangsoplossing, is deze houding inmiddels volledig achterhaald. De Clavisio SMART*** wordt vandaag de dag door alle bovengenoemde partijen ervaren als eenvoudig, veilig en betrouwbaar in zijn werkwijze. Op basis van deze ervaringen heeft Stichting Humanitas, in gezamenlijkheid met diverse woningcorporaties, besloten alle regio’s, waar zij voor hun cliënten zorg verlenen, te voorzien van de Clavisio SMART***.

Hiermee heeft Stichting Humanitas een verantwoordelijke en vooruitstrevende keuze gemaakt! Wij zien met vertrouwen uit naar de verdere implementatie van de Clavisio SMART*** voor de gehele Stichting Humanitas en danken hun voor het geschonken vertrouwen voor deze mooie opdracht.

De Clavisio SMART*** is een hoogwaardige elektronische toegangsoplossing voorzien van een drie sterren SKG keurmerk en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Door de uniforme toepasbaarheid is de Clavisio SMART*** inzetbaar voor iedere gewenste toegang.

Stichting Humanitas en woningcorporaties openen deuren op een slimme, veilige en verantwoorde wijze voor hun bewoners en medewerkers. - Secuvita Care Projects

De Clavisio SWITCH is aanvullend op de Clavisio SMART*** en biedt veilige elektronische toegang voor elke centrale toegangsdeur.

Wilt u meer weten over deze toegangsoplossing. Bezoek dan onze website http://www.secuvitacareprojects.nl/

Slimme en betrouwbare zorgtechnologie maakt het verschil voor de Zevenster.

De Zevenster biedt al ruim 40 jaar zorg en is altijd op zoek naar de mogelijkheid om deze zorg te verbeteren. Zo ook op het gebied van zorgtechnologie. 
In het afgelopen jaar heeft De Zevenster zich georiënteerd op een nieuw verpleegoproepsysteem. Na een gedegen selectieperiode heeft ook de Zevenster gekozen voor onze innovatieve zorgoplossing. Een verpleegoproepsysteem welke uitgaat van smartphone technologie. De Zevenster volgt hiermee de trend voor uitfasering van kostbare telefonie en DECT toepassingen. Het project is inmiddels succesvol opgeleverd!

Zou u een keer een kijkje willen nemen op één van onze referentieprojecten en willen weten welke kostenbesparing deze oplossing voor uw organisatie kan betekenen. Stuur dan een e-mail naar info@secuvitacp.nl en wij verzorgen de rest.