Stichting de Bilthuysen stelt haar cliënten centraal en werkt continue aan het verbeteren van haar zorg- en dienstverlening. Zo heeft Stichting de Bilthuysen sinds kort, voor al haar locaties, haar extramurale zorgopvolging gewaarborgd bij SCP en Vérian. Wij verzorgen in deze alle alarmeringsapparatuur en Vérian draagt zorg voor de afhandeling van de alarmmeldingen.

Samenwerking tussen SCP en De Bilthuysen

Tevens zal op korte termijn de locaties, De Koperwiek, De Bremhorst en Weltevreden, worden voorzien van het IP verpleegoproepsysteem CareCom. Dit in navolging op de succesvolle CareCom implementatie van de locatie De Rinnebeek. Deze positieve ervaring heeft ervoor gezorgd dat Stichting de Bilthuysen met het volste vertrouwen de implementatie van CareCom, voor de bovengenoemde locaties, wederom aan SCP heeft uitbesteed.

Wij danken Stichting de Bilthuysen opnieuw voor een schitterende opdracht en het geschonken vertrouwen.

Recommended Posts