Stichting Humanitas ondersteunt de meest kwetsbaren mensen in de regio Rotterdam, van jong tot oud. Voor deze kwetsbare doelgroep is het des te belangrijker om te kunnen vertrouwen op een adequate opvolging na het maken van een noodoproep.

Om deze zekerheid te kunnen borgen bouwt Stichting Humanitas al jaren op de producten en diensten van SCP. Daar waar alarmering en veilige toegang al wordt verzorgd door SCP, heeft Stichting Humanitas, SCP verzocht om ook de afhandeling van alarmmeldingen voor haar rekening te nemen. Naar aanleiding van deze vraag heeft SCP, Zorgcentrale Vérian benaderd. Dit gezien Vérian een betrouwbare partner is, welke 24 uur per dag, 7 dagen per week een professionele opvolging kan geven.

Doordat Stichting Humanitas haar alarmcentrale uitbesteed aan SCP en Vérian, kan Stichting Humanitas haar kwaliteit blijven waarborgen en voldoen aan alle voorschriften.

Afgelopen dinsdag zijn Bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas, Gijsbert van Herk, Directeur SCP, Hans en Manager Meldkamer Vérian, Siep Harkema bij elkaar gekomen voor de officiële ondertekening van het samenwerkingscontract.

Wij zijn ontzettend trots op deze samenwerking en bedanken Stichting Humanitas voor het geschonken vertrouwen!

Ondertekening contract Stichting Humanitas en SCP
Samenwerking Stichting Humanitas, SCP en Vérian

Recommended Posts