Zorggroep Almere en Secuvita Care Projects slaan de handen inéén.

Zorggroep Almere is een moderne, veelzijdige organisatie en heeft als doel  gesteld om nu en in de toekomst uitstekende zorg te bieden. Dit doen zij door professioneel en gedreven personeel in te zetten,
maar ook door op zoek te gaan naar zorgoplossingen voor hun personeel om het werk efficiënter te maken zonder concessies te doen op kwaliteit.

Met dit laatste als uitgangspunt heeft Zorggroep Almere ons verzocht te adviseren over een nieuw verpleegoproepsysteem voor de locatie de Overloop. 
Aan de hand van diverse gesprekken werden de wensen en behoeften van Zorggroep Almere duidelijk.

De CareCom oplossing bleek voor Zorggroep Almere dé zorgoplossing waar zij naar op zoek waren. Een eigentijds verpleegoproepsysteem middels smartphone technologie,
wat eenvoudig in gebruik is en waar gemakkelijk kan worden op- en afgeschaald waar nodig. Waarbij betrouwbaarheid voorop staat.

Om Zorggroep Almere zelf te laten ervaren hoe de CareCom oplossing werkt, hebben wij Zorggroep Almere uitgenodigd voor een referentiebezoek bij één van onze klanten. Na afloop van deze dag waren zij zeer positief gestemd over de werking en mogelijkheden van deze zorgoplossing. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd, dat in het voorjaar van 2018 de eerste locatie van Zorggroep Almere zal worden voorzien van de CareCom Oplossing.

Naamswijziging Secuvita Care Projects onderstreept groei en universele uitstraling

Beste Relatie,

Secuvita Care Projects heet per 1 januari jongstleden officieel Intercares. Deze naamswijziging is onderdeel van onze bedrijfsstrategie om één uniforme uitstraling binnen de Intercares groep neer te zetten. Deze wijzigingen hebben verder geen enkel effect op de organisatie, kwaliteit en of haar dienstverlening.

De strategische focus van de onderneming ligt bij de expansie binnen de divisies Home solutions, Hosted care solutions en Smart sensor technologie. Deze divisies bieden tal van zorgoplossingen en vallen tezamen binnen de hoofdonderneming Intercares Nederland B.V.

Als onderneming hebben wij als doel gesteld om ouderen en hulpbehoevende personen op een veilige manier zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, door inzet van slimme sensor technologie. Hiermee  willen wij de kwaliteit van leven voor hen verbeteren en hiermee de druk op het zorgproces verder verlagen.

Over de huidige naamswijziging en groei van de onderneming geeft Hans Geneugelijk, directeur Intercares, het volgende aan:
“Sinds de start van Secuvita Care Projects hebben wij een enorme groei doorgemaakt. In enkele jaren zijn wij van kleine speler in de markt uitgegroeid naar een speler welke niet meer is weg te denken op de Nederlandse markt voor inzet van zorgtechnologie. Deze naamswijziging past dan ook binnen onze groeistrategie om voor veel meer zorgaanbieders in Nederland een passende oplossing te bieden op het gebied van zorgalarmering. Het avontuur begint nu pas echt!”.

Aanvullend geeft Gart Broekhof, directeur Intercares, aan:
“Door deze naamswijziging wordt nu nog duidelijker welke producten en diensten wij in huis hebben. Daarmee blijft onveranderd dat wij ons maximaal blijven inzetten voor klanten en dealers om oplossingen te bieden die het zorgproces ondersteunen en daarmee de veiligheid van gebruikers verder te vergroten.”

In deze nieuwe setting vertrouwen meer dan 10.000 eindgebruikers op onze producten en diensten en verleent Intercares dag en nacht support aan meer dan 100 woonzorglocaties.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze naamswijziging, dan kunt u hierover contact opnemen met Gart Broekhof of
Hans Geneugelijk onder telefoonnummer 0180 – 45 33 85.

Met vriendelijke groet,

Directie Intercares Nederland B.V.

Naams- en logowijziging van Secuvita Care Projects naar Intercares Nederland B.V.