De samenwerking tussen zorgorganisatie de Bilthuysen en SCP wordt verder uitgebreid.

Stichting de Bilthuysen stelt haar cliënten centraal en werkt continue aan het verbeteren van haar zorg- en dienstverlening. Zo heeft Stichting de Bilthuysen sinds kort, voor al haar locaties, haar extramurale zorgopvolging gewaarborgd bij SCP en Vérian. Wij verzorgen in deze alle alarmeringsapparatuur en Vérian draagt zorg voor de afhandeling van de alarmmeldingen.

Samenwerking tussen SCP en De Bilthuysen

Tevens zal op korte termijn de locaties, De Koperwiek, De Bremhorst en Weltevreden, worden voorzien van het IP verpleegoproepsysteem CareCom. Dit in navolging op de succesvolle CareCom implementatie van de locatie De Rinnebeek. Deze positieve ervaring heeft ervoor gezorgd dat Stichting de Bilthuysen met het volste vertrouwen de implementatie van CareCom, voor de bovengenoemde locaties, wederom aan SCP heeft uitbesteed.

Wij danken Stichting de Bilthuysen opnieuw voor een schitterende opdracht en het geschonken vertrouwen.

Geen paniek!

Met onze nieuwe paniekbutton kunt u snel escaleren! Of u nu de button indrukt omdat u als verzorgende snel assistentie van een collega nodig heeft of dat bewoners zelf een noodoproep kunnen maken. Onze paniekbutton is voor meerdere opties inzetbaar, hij is eenvoudig in gebruik, goed zichtbaar en universeel toepasbaar op elk type verpleegoproepsysteem. Een prettig en veilig gevoel voor alle gebruikers. Wilt u meer informatie over onze paniekbutton. Laat het ons weten via info@secuvitacp.nl of neem contact met ons op 0180 – 45 33 85.

Paniekbutton - SCP


Locatie De Volle Aandacht kan écht de volle aandacht aan haar bewoners geven door inzet van een nieuw draadloos oproepsysteem.

Als gevolg van een positieve referentie van onze klant De Eemhorst, heeft zorgorganisatie De Leeuwenhof Zorg ons benaderd en verzocht een passend draadloos oproepsysteem te verzorgen voor hun locatie De Volle Aandacht.

Locatie De Volle Aandacht heeft een nieuw draadloos oproepsysteem - Secuvita Care Projects

Inmiddels is De Volle Aandacht voorzien van een uiterst efficiënt draadloos oproepsysteem. Waarbij aan alle eisen en functionaliteiten wordt voldaan. De lage investeringskosten, de eenvoudige implementatie en de vele gebruiksmogelijkheden (leefcirkel bepaling, dwaaldetectie etc.) maakt deze draadloze oplossing zeer aantrekkelijk voor zowel kleine als grote zorgorganisaties.

Wilt u meer weten over onze aangedragen oplossing? Laat het ons weten! info@secuvitacp.nl

Locatie De Volle Aandacht is een kleinschalig woon-zorgcomplex voor mensen met dementie.

Stichting Humanitas en woningcorporaties openen deuren op een slimme, veilige en verantwoorde wijze voor hun bewoners en medewerkers.

Stichting Humanitas heeft in het afgelopen jaar, in samenwerking met SCP, een tweetal regio’s voorzien van de elektronische toegangsoplossing Clavisio SMART***. Deze toegangsoplossing is zowel op bewoners niveau gerealiseerd, als voor alle centrale toegangsdeuren. Door voor deze oplossing te kiezen heeft Stichting Humanitas niet alleen een verantwoordelijke keuze gemaakt voor haar bewoners, maar ook een veilige en efficiënte werkwijze voor hun medewerkers geïmplementeerd.

Waar bewoners, medewerkers en betrokken woningcorporatie in eerste instantie kritisch waren op de voorgedragen toegangsoplossing, is deze houding inmiddels volledig achterhaald. De Clavisio SMART*** wordt vandaag de dag door alle bovengenoemde partijen ervaren als eenvoudig, veilig en betrouwbaar in zijn werkwijze. Op basis van deze ervaringen heeft Stichting Humanitas, in gezamenlijkheid met diverse woningcorporaties, besloten alle regio’s, waar zij voor hun cliënten zorg verlenen, te voorzien van de Clavisio SMART***.

Hiermee heeft Stichting Humanitas een verantwoordelijke en vooruitstrevende keuze gemaakt! Wij zien met vertrouwen uit naar de verdere implementatie van de Clavisio SMART*** voor de gehele Stichting Humanitas en danken hun voor het geschonken vertrouwen voor deze mooie opdracht.

De Clavisio SMART*** is een hoogwaardige elektronische toegangsoplossing voorzien van een drie sterren SKG keurmerk en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Door de uniforme toepasbaarheid is de Clavisio SMART*** inzetbaar voor iedere gewenste toegang.

Stichting Humanitas en woningcorporaties openen deuren op een slimme, veilige en verantwoorde wijze voor hun bewoners en medewerkers. - Secuvita Care Projects

De Clavisio SWITCH is aanvullend op de Clavisio SMART*** en biedt veilige elektronische toegang voor elke centrale toegangsdeur.

Wilt u meer weten over deze toegangsoplossing. Bezoek dan onze website http://www.secuvitacareprojects.nl/